Detállanse as funcións e a normativa reguladora do Consello xeral, os seus órganos de goberno e responsables políticos actuais. Tamén se detalla o organigrama das diferentes direccións e áreas que compoñen a estrutura técnica.