Convenios

Convenio Entidades firmantes Obxecto Plazo-Duración Modific. realizadas Obligados a las prestaciones Obligaciones económicas
Convenio Marco entre a AEMPS e o CGCOF en materia de medicamentos de uso humano e veterinario, de produtos sanitarios e cosméticos AEMPS e CGCOF Establecer, con carácter xeral, un marco de actuación para a colaboración entre a AEMPS e o CGCOF en materia de medicamentos, de uso humano e veterinarios, de produtos sanitarios e cosméticos. 4 anos (desde o 27.01.2021), con prórroga expresa por un máximo de 4 anos N/A AEMPS/CGCOF N/A
Convenio Plan Maior Seguridade Secretaría de Estado de Seguridade. Ministerio do Interior Desenvolvemento de actuacións de información, prevención e protección das persoas de idade e daquelas outras, máis vellas ou máis novas, en situacións vulnerables 4 anos (desde o 07.05.2020). Prorrogable por 4 anos N/A Ministerio do Interior/CGCOF N/A
Convenio Ministerio de Sanidade/CGCOF Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade/Consello xeral de Colexios Farmacéuticos Accións conxuntas fronte á violencia contra a muller Ata 18.04.21 N/A Ministerio de Sanidade/CGCOF N/A
Convenio Ministerio de Sanidade/CGCOF Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade/Consello xeral de Colexios Farmacéuticos Proxecto de actuación en farmacia comunitaria 3 anos (desde o 12.11.15) N/A Ministerio de Sanidade/CGCOF N/A
Sensibilización contra a violencia de xénero Ministerio de Sanidade/Consello xeral de Colexios Farmacéuticos Convenio-marco para o desenvolvemento de actuacións de información, prevención e sensibilización en materia de violencia contra a muller. 3 anos (desde o 10.6.15) N/A Ministerio de Sanidade/CGCOF N/A
Loita contra a dopaxe Axencia Española de Protección da Saúde no Deporte (AEPSAD)/Consello xeral de Colexios Farmacéuticos Convenio-marco de colaboración para establecer o marco de actuación para a colaboración orientada á investigación científica asociada á práctica deportiva, á protección da saúde dos deportistas e das persoas que realizan actividade deportiva e á prevención en materia de loita contra a dopaxe. 2 anos (desde o 6.10.15) Prorrogable automaticamente por períodos de 1 ano N/A AEPSAD/CGCOF N/A
Diagnóstico precoz do VIH e outras infeccións de transmisión sexual Dirección Xeral de Saúde Pública, Calidade e Innovación (Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade)/Consello xeral de Colexios Farmacéuticos Realizar accións do fomento do diagnóstico precoz do VIH en oficinas de farmacia 4 anos (desde o 31.10.17) N/A Ministerio de Sanidade/CGCOF N/A
AECOSAN Axencia Española de Consumo, Seguridade Alimentaria e Nutrición (AECOSAN)/Consello xeral de Colexios Farmacéuticos Colaboración para difundir determinada información relativa á seguridade alimentaria e á nutrición 2 anos (desde o 05.02.19) N/A AECOSAN/CGCOF N/A