Convenis

Conveni Entitats firmants Objecte Termini-Duració Modificacions realitzades Obligats a les prestacions Obligacions econòmiques
Conveni marc entre l'AEMPS i el CGCOF en matèria de medicaments d'ús humà i veterinari, de productes sanitaris i cosmètics AEMPS i CGCOF Establir, amb caràcter general, un marc d'actuació per a la col·laboració entre l'AEMPS i el CGCOF en matèria de medicaments d'ús humà i veterinari, de productes sanitaris i cosmètics. 4 anys (des del 27 de gener de 2021), prorrogable de manera expressa per un màxim de 4 anys N/A AEMPS/CGCOF N/A
Conveni Pla Major Seguretat Secretaria d'Estat de Seguretat. Ministeri de l'Interior Desenvolupament d'actuacions d'informació, prevenció i protecció de les persones majors i d'aquelles, majors o menors, en situacions vulnerables. 4 anys (des del 7 de maig de 2020), prorrogable per 4 anys N/A Ministeri de l'Interior/CGCOF N/A
Conveni Ministeri de Sanitat/CGCOF Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat/Consell general dels Col·legis de Farmacèutics Accions conjuntes front a la violència contra la dona Fins el 18/4/21 N/A Ministeri de Sanitat/CGCOF N/A
Conveni Ministeri de Sanitat/CGCOF Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat/Consell general dels Col·legis de Farmacèutics Projecte d'actuació en farmàcia comunitària 3 anys (des del 12/11/15) N/A Ministeri de Sanitat/CGCOF N/A
Sensibilització contra la violència de gènere Ministeri de Sanitat/Consell general de Col·legis oficials de Farmacèutics Conveni marc per al desenvolupament d'actuacions d'informació, prevenció i sensibilització en matèria de violència contra la dona. 3 anys (des del 10/6/15) N/A Ministeri de Sanitat/CGCOF N/A
Lluita contra el dopatge Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l'Esport (AEPSAD)/Consell general dels Col·legis de Farmacèutics Conveni marc de col·laboració per a establir el marc d'actuació per a la col·laboració orientada a la investigació científica associada a la pràctica esportiva, la protecció de la salut dels esportistes i de les persones que realitzen una activitat esportiva, així com la prevenció en matèria de lluita contra el dopatge. 2 anys (des del 6/10/15) Prorrogable automàticament per períodes d'1 any N/A AEPSAD/CGCOF N/A
Diagnòstic precoç del VIH i altres infeccions de transmissió sexual Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació (Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat) /Consell general dels Col·legis de Farmacèutics Realitzar accions per a fomentar el diagnòstic precoç del VIH en oficines de farmàcia 4 anys (des del 31/10/2017) N/A Ministeri de Sanitat/CGCOF N/A
AECOSAN Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN)/Consell general dels Col·legis de Farmacèutics Col·laboració per a la difusió de determinada informació relativa a la seguretat alimentària i a la nutrició 2 anys (des del 5/2/19) N/A AECOSAN/CGCOF N/A