Convenis

Conveni Entitats signants Objecte Termini-Durada Modific. fetes Obligats a les prestacions Obligacions econòmiques
Conveni marc entre l'AEMPS i el CGCOF en matèria de medicaments d'ús humà i veterinari, de productes sanitaris i cosmètics AEMPS i CGCOF Establir, amb caràcter general, un marc d'actuació per a la col·laboració entre l'AEMPS i el CGCOF en matèria de medicaments, d'ús humà i veterinaris, de productes sanitaris i cosmètics. 4 anys (des del 27 de gener de 2021), amb pròrroga expressa per un màxim de 4 anys N/A AEMPS/CGCOF N/A
Conveni Pla Major Seguretat Secretaria d'Estat de Seguretat. Ministeri de l'Interior Desenvolupament d'actuacions d'informació, prevenció i protecció de les persones grans i de les persones, grans o menors, en situacions vulnerables 4 anys (des del 7 de maig de 2020). Prorrogable per 4 anys N/A Ministeri de l'Interior/CGCOF N/A
Conveni Ministeri de Sanitat/CGCOF Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat/Consell general de Col·legis Farmacèutics Accions conjuntes enfront de la violència contra la dona Fins al 18.04.21 N/A Ministeri Sanitat/CGCOF N/A
Conveni Ministeri de Sanitat/CGCOF Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat/Consell general de Col·legis Farmacèutics Projecte d'actuació en farmàcia comunitària 3 anys (des del 12.11.15) N/A Ministeri Sanitat/CGCOF N/A
Sensibilització contra violència de gènere Ministeri Sanitat/Consell general de Col·legis Farmacèutics Conveni marc per al desenvolupament d'actuacions d'informació, prevenció i sensibilització en matèria de violència contra la dona. 3 anys (des del 10.06.15) N/A Ministeri Sanitat/CGCOF N/A
Lluita contra el dopatge Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l'Esport (AEPSAD)/ Consell general de Col·legis Farmacèutics Conveni marc de col·laboració per establir el marc d'actuació per a la col·laboració orientada a la recerca científica associada a la pràctica esportiva, la protecció de la salut dels esportistes i les persones que practiquen activitat esportiva i la prevenció en matèria de lluita contra el dopatge. 2 anys (des del 06.10.15) Prorrogable automàticament per períodes d’1 any N/A AEPSAD/CGCOF N/A
Diagnòstic precoç del VIH i altres infeccions de transmissió sexual Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació (Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat)/Consell general de Col·legis Farmacèutics Realitzar accions de foment del diagnòstic precoç del VIH en oficines de farmàcia 4 anys (des del 31.10.17) N/A Ministeri Sanitat/CGCOF N/A
AECOSAN Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN)/Consell general de Col·legis Farmacèutics Col·laboració per a la difusió de determinada informació relativa a la seguretat alimentària i la nutrició 2 anys (des del 5.02.19) N/A AECOSAN/CGCOF N/A