Patrimoni Històric

Aquest espai té com a objectiu mostrar un cens-guia de les col·leccions de patrimoni històric-professional de la Farmàcia amb la finalitat de donar-lo a conéixer als farmacèutics. En cada fitxa figuren els elements patrimonials més rellevants de cada col·lecció en l’àmbit de la Història de la Farmàcia, entesa aquesta com tot allò que es refereix als aspectes professionals, en els vessants institucionals, corporatius, sociològics, econòmics, legals, culturals, biogràfics o bibliogràfics i tot el que està relacionat amb el manteniment científic i tecnològic de l’activitat, ja tinguen relació directa o indirecta amb el disseny i l’elaboració dels medicaments o amb les aspiracions de l’ésser humà malalt respecte a la virtut curativa dels fàrmacs.

Localització

Patrimonio Histórico