Informació general

Nom Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona
Codi postal 08009
Telèfon 932440710
Adreça electrònica
Adreça Girona, 64 - 66
Localitat Barcelona
Fax 932454431
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona