Patrimonio Histórico

Este espazo ten como obxectivo mostrar un censo-guía das coleccións do patrimonio histórico-profesional da Farmacia, co fin de o dar a coñecer aos farmacéuticos. En cada ficha figuran os elementos patrimoniais máis relevantes de cada colección no ámbito da Historia da Farmacia, entendida esta como todo o relativo aos aspectos profesionais, quer nas vertentes institucionais, quer nas corporativas, sociolóxicas, económicas, legais, culturais, biográficas ou bibliográficas, ben como todo o referente ao sustento científico e tecnolóxico da súa actividade, sempre que teña relación, directa ou indirecta, co deseño e coa elaboración dos medicamentos ou coas aspiracións do ser humano doente respecto da virtude curativa dos fármacos.

Localización

Patrimonio Histórico