Patrimoni Històric

Aquest espai té com a objectiu mostrar un cens-guia de les col·leccions de patrimoni historicoprofessional de la Farmàcia per tal de donar-lo a conèixer als farmacèutics. En cada fitxa hi ha els elements patrimonials més rellevants de cada col·lecció en l’àmbit de la Història de la Farmàcia, entesa com tot el que fa referència als aspectes professionals, en els vessants institucionals, corporatius, sociològics, econòmics, legals, culturals, biogràfics o bibliogràfics corresponents, i tot allò tocant al suport científic i tecnològic de la seva activitat, si té relació, directa o indirecta, amb el disseny i l’elaboració dels medicaments o amb les aspiracions de l’ésser humà malalt quant a la virtut curativa dels fàrmacs.

Localització

Patrimoni Històric