Informazio eta zehapen prozedurak

Kontseilu Nagusiak ez du informazioko edo zehapeneko prozedurarik abiarazi.