Jasotako kexa eta erreklamazioak

Elkargo Profesionalei buruzko Legean (2/1974 Legea, otsailaren 13koa) ezartzen denez, elkargoak gardentasunaren printzipioari atxikitzen zaizkio kudeaketan.

Bere akordioei jarraikiz, Kontseilu Nagusiak Farmazialarien Elkargo Ofizialetan izapidetzen diren kexa eta erreklamazioen informazio agregatua eta estatistikoa argitaratzen du Urteko Memorietan.

2020. urtean honako hauek izan dira:

KEXAKERREKLAMAZIOAK

Guztira

47171
Izapidetuak, guztira45969
Baietsiak16230
Ezetsiak29739
Izapidetzen122