Aldizkako zirkularren zerbitzuaren kostuak

Farmazialarien Elkargo Ofizialen Kontseilu Nagusiak "Farmacéuticos" aldizkaria argitaratzen du, eta hilero banatzen die farmazialari elkargokideei.

2020. urtean, aldizkaria maketatu, inprimatu, manipulatu eta banatzearen kostua 622.989’63 € izan da, honela banakatuta. Zenbateko hori 2019koa baino txikiagoa da.

GUZTIRA 2019GUZTIRA 2020
MAKETAZIOA42.515,00 €44.530,60 €
INPRIMATZEA209.358,21 €156.492,21 €
MANIPULATZEA36.128,51 €21.142,35 €
BANAKETA461.444,67 €400.824,47 €

GUZTIRA

749.446,39 €622.989,63 €

Deskargatu