Subvencións concedidas polo Consello xeral

O Consello xeral de Colexios oficiais de Farmacéuticos non recibe, nin recibiu nos últimos 3 anos, ningún tipo de ingreso procedente de Administracións Públicas pola vía de subvencións.

O Consello xeral de Colexios oficiais de Farmacéuticos convoca anualmente axudas á cooperación para apoiar outras entidades do sector farmacéutico que operan en países en vías de desenvolvemento.

A través das alianzas con estas entidades, o Consello xeral busca contribuír á saúde de persoas vulnerables en risco de exclusión social e ao seu dereito de acceso aos medicamentos esenciais ou a fomentar o desenvolvemento de estruturas sanitarias.

En febreiro de 2020 cumpríronse os vinte anos de colaboración do Consello xeral con estas ONG, e estímase un impacto de máis de 2 millóns de beneficiarios en asistencia sanitaria.

En 2020, o 7 % dos ingresos por produtos e servizos do Consello xeral doáronse a proxectos solidarios. O Pleno do Consello xeral acordou a concesión de axudas á cooperación ao desenvolvemento en materia sanitaria e farmacéutica, que se distribuíron entre os proxectos de: Farmamundi, Coopera Euskadi, Asociación AMAP, Fundación VIS España e Farmacéuticos sen Fronteiras:

Farmamundi: 14.000 €

Garantir o acceso aos medicamentos esenciais nos asentamentos de fortalecemento das capacidades dunha rede comunitaria, en acceso a medicamentos esenciais, naturais e bens sanitizantes e na prevención da COVID-19 en tres concellos das provincias de Santo Domingo.

Coopera Euskadi: 14.000 €

Apoio con profesional sanitario médico e farmacéutico, aparellos e medicamentos ao hospital militar de Guinea-Bissau e a capacitación do seu persoal sanitario.

Asocación AMAP: 2.800 €

Contribuír ao logro dos dereitos económicos e sociais da poboación rural no territorio de Ngandanjika (R. D. Congo).

Farmacéuticos VIS España: 2.800 €

Acceso a latrinas e duchas dignas para estudantes da residencia educativa «Cité des jeunes de Nazareth», en Ruanda.

Farmacéuticos VIS España: 8.400 €

Mellora da atención primaria e saúde pública post COVID-19 na provincia de Manabí en Ecuador.