Encomendas de xestión

O Consello xeral de Colexios oficiais de Farmacéuticos non ten subscrita, nin a tivo nos últimos 3 anos, ningunha encomenda de xestión con Administracións Públicas