Custos do servizo de circulares periódicas

O Consello xeral de Colexios oficiais de Farmacéuticos edita a revista «Farmacéuticos» que distribúe mensualmente aos farmacéuticos colexiados.

En 2020, o custo anual pola maquetación, impresión, manipulado e distribución da revista foi de 622 989,63 €, que se desagregan como segue. Este importe é inferior ao de 2019.

TOTAL 2019TOTAL 2020
MAQUETACION42.515,00 €44.530,60 €
IMPRESIÓN209.358,21 €156.492,21 €
MANIPULADO36.128,51 €21.142,35 €
DISTRIBUCION461.444,67 €400.824,47 €
TOTAL749.446,39 €622.989,63 €

Descargar